HomePartnersContactOver Ons
De mens centraal bij het geven van financiële richting In onze huidige, gecompliceerde welvaartsmaatschappij hebben mensen steeds vaker en om uiteenlopende redenen behoefte aan ondersteuning bij hun financiële zaken. Waar de één genoeg heeft aan een steuntje in de rug, heeft de ander behoefte aan een meer dwingende begeleiding. Soms is het zelfs noodzakelijk om iemands vermogen onder bewind te stellen. In al deze omstandigheden hebben we te maken met mensen in een kwetsbare positie, die hun vertrouwen op financieel gebied in een ander moeten stellen. Mensink & Stout is zich vanuit ervaringsdeskundigheid zeer bewust van de verantwoordelijkheid die dat geeft. Mensink & Stout stelt daarom te allen tijden de mens centraal in haar dienstverlening. Persoonlijk contact en het bouwen aan een vertrouwensrelatie zijn pijlers in haar werkwijze. In combinatie met gedegen vakinhoudelijke kennis en een uitgebreid relevant netwerk resulteert dit in een optimale financiële begeleiding van de cliënt.

Beschermingsbewind

Opgelegde bescherming

Soms is een meerderjarige lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn of haar financiën te regelen en kan aan de rechter worden gevraagd het vermogen van deze persoon onder bewind te stellen, om zichzelf en anderen te beschermen. De meerderjarige of één van de naaste familieleden kan hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die benoemt dan een bewindvoerder. Dit kan een partner, familielid, maar ook een professionele bewindvoerder zijn.
Mensink & Stout beheert als professionele bewindvoerder het vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde. Hoewel deze dan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen en inkomsten kan beschikken, vindt Mensink & Stout het belangrijk dat beslissingen waar mogelijk samen worden genomen.

Schulden en beschermingsbewind

Schuldenbewind – Ondersteunende rol bij schuldhulpverlening

Het hebben van financiële problemen gaat niemand in de koude kleren zitten. Als de deurwaarder langs komt om beslag te leggen op de inboedel of als er beslag wordt gelegd op het salaris of de uitkering, heeft dat een grote impact op iemands leven. Niet alleen is er ineens veel minder te besteden, waardoor de schulden zich opstapelen, maar het leidt ook nog eens tot veel stress.  De inkomsten en uitgaven zijn niet meer in balans en kleine betalingsachterstanden worden uiteindelijk grote schulden. Vaak raakt men het overzicht kwijt.

Sinds 2014 is het mogelijk om beschermingsbewind aan te vragen voor mensen die problematische schulden hebben. De bewindvoerder draagt o.a. zorg voor een stabiele financiële situatie van zijn of haar cliënt, waakt er voor dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan, onderhoudt het contact met de schuldeisers, controleert of het beslag op de correcte wijze is gelegd en begeleidt de cliënt in het traject van een minnelijke of wettelijke schuldregeling (MSNP of WSNP).

Mentorschap

Formele belangenbehartiging

Soms is het voor iemand ingewikkeld om de regie te behouden als het gaat over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Meestal komt dit door een ziekte of beperking, waardoor iemand moeite heeft met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. De meerderjarige of een van de naaste familieleden kan in zo’n geval de kantonrechter verzoeken een mentor te benoemen. Deze mentor treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van betrokkene.

Mensink & Stout kan dit mentorschap op zich nemen. Dat betekent dat Mensink & Stout de persoonlijke zaken van haar cliënt regelt en als diens vertegenwoordiger optreedt, maar daarnaast ook adviseur en vertrouwenspersoon kan zijn. Mensink & Stout neemt daarbij de wensen en behoeften van de cliënt als richtsnoer en stelt zich ten doel om de cliënt zoveel als kan bij beslissingen te betrekken. Dat lukt het best als er sprake is van een goed persoonlijk contact en een wederzijdse klik, Mensink & Stout hecht hier dan ook grote waarde aan.

Voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen

RegisterExecuteur

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt vaak meer kijken dan men op het eerste gezicht denkt. Bankzaken moeten geregeld worden. Is er een testament? Is een verklaring van erfrecht nodig? Wie zijn de erfgenamen? Zijn er schulden?

Mensink en Stout kan worden ingeschakeld bij zowel het voorbereiden als het afwikkelen van nalatenschappen.
Door opleiding en ervaring is er veel kennis van de mogelijkheden die er zijn. Annette Mensink en Dinie Stout zijn beiden RegisterExecuteur en aangesloten bij de stichting RegisterExecuteur. In ons werk volgen wij de gedragscode van de stichting en is er een geschillenregeling beschikbaar.
Daarnaast is Annette Mensink notarieel jurist en levert hiermee uitgebreide vakkennis binnen Mensink & Stout.

Voorbereiden nalatenschap

Het verlies van een dierbare door overlijden is één van de ingrijpendste gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar.
Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Wilt u graag weten welke juridisch en fiscale mogelijkheden de wetgeving biedt om tot een evenwichtige afwikkeling van de nalatenschap te komen? Schakel ons in om vooraf met u mee te denken in de keuzes die u kunt maken om uw nalatenschap zo goed mogelijk voor u en uw dierbaren/direct betrokkenen te regelen. Lees meer

Levenstestament

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om ook aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of door de gevolgen van een ongeval uw zaken zelf niet meer goed kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven. U kunt dit regelen in een levenstestament. U benoemt dan één of meerdere personen als gevolmachtigde om dit volgens uw wensen te regelen. Lees meer

Afwikkelen nalatenschap

Wanneer u in rouw bent is het belangrijk de rust en de ruimte te hebben om daar een eigen invulling aan te geven. Zorgen om financiële en fiscale zaken die u dan moet regelen vormen hierin vaak een belemmering. Mensink & Stout kan dit van u overnemen.
Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten: lees meer

Opleidingen

Mensink & Stout verzorgt sinds dit jaar diverse cursussen ten behoeve van de Permanente Educatie (PE-punten) voor bewindvoerders en mentoren. Deze cursussen worden op diverse locaties gegeven. Het is ook mogelijk om deze cursus op maat en bij u op locatie te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Mensink.

“Praktische handvaten afwikkeling nalatenschap, in vogelvlucht”

Docent: mevrouw Mr A.E.M. Mensink

PE punten/Accreditatie voor bewindvoerders, mentoren en curatoren:
VeWeVe: Geaccrediteerd
BPBI: 3 PE punten
NBPB: Erkend; 3 gecertificeerde uren
NBBI: 3 PE punten


Locatie: i.v.m. Coronamaatregelen wordt deze training digitaal gegeven
Datum: data 2021 zullen in januari bekend worden gemaakt

Prijs: €179,- ex b.t.w.

Wij maken gebruik van cookies die nodig zijn zodat de website goed kan functioneren. Deze cookies worden op uw apparaat opgeslagen. U kan hier meer over lezen in onze privacyverklaring