Mentorschap

Mentorschap

Soms is het voor iemand ingewikkeld om de regie te behouden als het gaat over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Meestal komt dit door een ziekte of beperking, waardoor iemand moeite heeft met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. De meerderjarige of een van de naaste familieleden kan in zo’n geval de kantonrechter verzoeken een mentor te benoemen. Deze mentor treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van betrokkene.

Mensink & Stout kan dit mentorschap op zich nemen. Dat betekent dat Mensink & Stout de persoonlijke zaken van haar cliënt regelt en als diens vertegenwoordiger optreedt, maar daarnaast ook adviseur en vertrouwenspersoon kan zijn. Mensink & Stout neemt daarbij de wensen en behoeften van de cliënt als richtsnoer en stelt zich ten doel om de cliënt zoveel als kan bij beslissingen te betrekken. Dat lukt het best als er sprake is van een goed persoonlijk contact en een wederzijdse klik, Mensink & Stout hecht hier dan ook grote waarde aan.

Folder mentorschap met picto’s

Rijksoverheid – curatele, bewind en mentorschap

Rechtbank
Mensink & Stout voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de Rechtbank om tot bewindvoerder en mentor te worden benoemd. De Rechtbank controleert jaarlijks of aan deze voorwaarden nog wordt voldaan.