Bewind

Bewind

Soms is een meerderjarige lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn of haar financiën te regelen en kan aan de rechter worden gevraagd het vermogen van deze persoon onder bewind te stellen, om zichzelf en anderen te beschermen. De meerderjarige of één van de naaste familieleden kan hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die benoemt dan een bewindvoerder. Dit kan een partner, familielid, maar ook een professionele bewindvoerder zijn.

Mensink & Stout beheert als professionele bewindvoerder het vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde. Hoewel deze dan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen en inkomsten kan beschikken, vindt Mensink & Stout het belangrijk dat beslissingen waar mogelijk samen worden genomen.

Folder bewind met picto’s (download)

Rijksoverheid – curatele, bewind en mentorschap

Het hebben van financiële problemen gaat niemand in de koude kleren zitten. Als de deurwaarder langs komt om beslag te leggen op de inboedel of als er beslag wordt gelegd op het salaris of de uitkering, heeft dat een grote impact op iemands leven. Niet alleen is er ineens veel minder te besteden, waardoor de schulden zich opstapelen, maar het leidt ook nog eens tot veel stress.  De inkomsten en uitgaven zijn niet meer in balans en kleine betalingsachterstanden worden uiteindelijk grote schulden. Vaak raakt men het overzicht kwijt.

Sinds 2014 is het mogelijk om beschermingsbewind aan te vragen voor mensen die problematische schulden hebben. De bewindvoerder draagt o.a. zorg voor een stabiele financiële situatie van zijn of haar cliënt, waakt er voor dat er geen nieuwe schulden meer ontstaan, onderhoudt het contact met de schuldeisers, controleert of het beslag op de correcte wijze is gelegd en begeleidt de cliënt in het traject van een minnelijke of wettelijke schuldregeling (MSNP of WSNP).

Folder beschermingsbewind

Rijksoverheid – curatele, bewind en mentorschap

Rechtbank
Mensink & Stout voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de Rechtbank om tot bewindvoerder en mentor te worden benoemd. De Rechtbank controleert jaarlijks of aan deze voorwaarden nog wordt voldaan.