Nalatenschap

Voorbereiden en afwikkelen nalatenschap

Wanneer u in rouw bent is het belangrijk de rust en de ruimte te hebben om daar een eigen invulling aan te geven. Zorgen om financiële en fiscale zaken die u dan moet regelen, vormen hierin vaak een belemmering. Deze zorgen nemen wij graag van u over. Wij kunnen u begeleiden bij alle zaken rondom een nalatenschap. Vóór of na een overlijden.

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt vaak meer kijken dan men op het eerste gezicht denkt. Bankzaken moeten geregeld worden. Is er een testament? Is een verklaring van erfrecht nodig? Wie zijn de erfgenamen? Zijn er schulden?

Mensink en Stout kan worden ingeschakeld bij zowel het voorbereiden als het afwikkelen van nalatenschappen.
Door opleiding en ervaring is er veel kennis van de mogelijkheden die er zijn. Annette Mensink en Dinie Stout zijn beiden RegisterExecuteur en aangesloten bij de stichting RegisterExecuteur. In ons werk volgen wij de gedragscode van de stichting en is er een geschillenregeling beschikbaar.
Daarnaast is Annette Mensink notarieel jurist en levert hiermee uitgebreide vakkennis binnen Mensink & Stout.

Het verlies van een dierbare door overlijden is één van de ingrijpendste gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar.
Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Wilt u graag weten welke juridisch en fiscale mogelijkheden de wetgeving biedt om tot een evenwichtige afwikkeling van de nalatenschap te komen? Schakel ons in om vooraf met u mee te denken in de keuzes die u kunt maken om uw nalatenschap zo goed mogelijk voor u en uw dierbaren/direct betrokkenen te regelen.

Wat kunt u vooraf allemaal regelen:

 • Uitvaartwensen.
 • Is er een uitvaartverzekering of zijn er voldoende financiële middelen?
 • Wie zijn uw erfgenamen?
 • Blijft uw partner verzorgd achter?
 • Wie wikkelt uw nalatenschap af?
 • Is er een draaiboek voor uw eventuele onderneming mocht u iets overkomen?
 • Is er een testament en komt dit testament nog overeen met uw huidige wensen?
 • Welke fiscale en financiële aandachtspunten zijn voor uw specifieke situatie mogelijk van belang?

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van het unieke en persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden.

Door middel van uw eigen inlogcode heeft u doorlopend inzage in uw Nalatenschapsdossier. Door periodiek de inhoud van uw Nalatenschapsdossier te bespreken blijven uw gegevens up to date.

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om ook aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of door de gevolgen van een ongeval uw zaken zelf niet meer goed kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen vastgelegd.

In een levenstestament:

 • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
 • legt u gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
 • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
 • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken van een vertrouwenspersoon:

U kunt helemaal zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

 • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.)
 • uw wensen rondom het regelen van de uitvaart;
 • praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

De werkzaamheden van de levensexecuteur zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden van de professionele bewindvoerder en mentor. Wij kunnen u adviseren over uw levenstestament en optreden als levensexecuteur.

Wanneer u in rouw bent is het belangrijk de rust en de ruimte te hebben om daar een eigen invulling aan te geven. Zorgen om financiële en fiscale zaken die u dan moet regelen vormen hierin vaak een belemmering. Mensink & Stout kan dit van u overnemen.
Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Basiswerkzaamheden:

 • Het informeren van instanties. Hierbij kunt u denken aan de werkgever, de uitkeringsinstantie, de bank, de verzekeringsmaatschappij enz.;
 • Het beschikken over banktegoeden en de rekeningen bij de banken;
 • Het innen van de vorderingen die aan de nalatenschap toekomen;
 • Het betalen van schulden van de nalatenschap, de uitvaartkosten en de legaten;
 • Het regelen van opslagruimte en/of kluisloketten;
 • Zorgdragen voor de opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris;
 • Zorgdragen voor een erfgenamenonderzoek door de notaris;
 • Het opmaken van een boedelbeschrijving;

De werkzaamheden kunnen op basis van uw wensen of de behoeften van de nabestaanden worden uitgebreid met:

 • Het regelen van de uitvaart;
 • Het regelen van de belastingaangiften en betalen van de aangiften;
 • Het verkopen en leveren van goederen (o.a. effecten, registergoederen);
 • Het ontruimen en leeg opleveren van de woning, opstal van de inboedel;
 • Het verdelen van de inboedel van de nalatenschap;
 • Het aanvragen van uitkeringen/toeslagen voor de nabestaanden;
 • Het coördineren en/of voorbereiden van eventuele inzet van experts, zoals de taxateur, de makelaar, de mediator enz.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van een uniek en persoonlijk digitaal Nalatenschapsdossier. Door middel van een eigen inlogcode heeft u als opdrachtgever of erfgenaam inzage in het Nalatenschapsdossier en kunt u onze werkzaamheden volgen.