“Testamentaire kwesties vereisen specifieke vakkennis en professionals die gespecialiseerd zijn in een correcte afwikkeling. Deze vakkennis heb ik gevonden bij Mensink & Stout. Vriendelijk, doortastend maar ook deskundig en transparant. Met name de transparantie en communicatie werd enorm op prijs gesteld. Meegenomen worden in het proces blijft één van de belangrijkste pijlers om ook zelf het inzicht te behouden in de complexiteit van bepaalde casussen. Mijn complimenten!” – Fidem Support & Bewindvoering